โลหิตจาง (Anemias)

โรคนี้แบ่งออกเป็น 2 พวกได้แก่ชนิด “ไมไครไซติด ไฮโปโคริค” (Microcytic Hypochromic) ซึ่งเกิดจากการสูญเสียเลือดมาก มีประจำเดือนมาก สูญเสียโลหิตมากในรอบเดือน หรือคลอดบุตรแล้วเสียเลือดมากก็มีโอกาสเป็นได้ แม้โรคกระเพาะอาหารเป็นแผล เกิดสูญเสียโลหิตเสมอ ริดสีดวงทวารซึ่งก็สูญเสียโลหิตย่อมมีโอกาสเป็นโรคโลหิตจางนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

โรคโลหิตจางสงเกตได้ด้วยสายตาได้ เช่น เกิดอาการซีดอย่างเห็นได้ชัด สีเนื้ออ่อนใต้หนังตาสังเกตได้ชัดเจน

ถ้าโรคนี้เกิดขึ้นอย่างเฉียพลัน ผู้ป่วยก็จะเกิดอาการอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะได้ง่าย หน้ามืดเป็นลมได้ง่าย
โรคนี้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ผู้ป่วยก็จะเกิดอาการ อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะได้ง่าย หน้ามืดเป็นลมได้ง่าย

โรคนี้ก็ต้องพึ่งหมออีกเช่นเดียวกัน แต่ผู้ป่วยเองก็จะต้องทราบว่าควรปฏิบัติตนเองอย่างไรด้วย เช่น จะต้องกินอาหารที่มีเหล็กสูง โปรตีน ผัก ผลไม้ ตับ เครื่องในสัตว์ ไข่ น้ำนม ผักใบเขียว เหล่านี้จำเป็นจะต้องกินประจำเพื่อทนแทนกัน

นอกจากนั้น แพทย์จะแนะนำท่านว่าจะได้รับการรักษาอย่างไร ใช้ยาอะไร ซึ่งก็เป็นยาประเภทมีธาตุเหล้กสูงนั้นเอง

โรคโลหิตจางนั้นปรากฏว่ามีผู้ป่วยมากเช่นเดียวกัน

http://www.chivitchiva.com/

← Back

© copyright www.welovegluta.com